Home

Lanailijster

Vroeger had elk eiland van de Hawaii groep zijn eigen lijsterondersoort. Er werden er vijf onderscheiden, waarvan tegenwoordig alleen de Hawaiilijster nog vrij algemeen is. De Oahulijster Phaeornis obscurus oahensis en Lanailijster Phaeornis obscurus lanaiensis Wilson, 1891 zijn uitgestorven, terwijl de ondersoorten van Kauai en Molokai, Phaeornis obscurus myadestina en Phaeornis obscurus rutha, ernstig bedreigd zijn. De ondersoort van Molokai is mogelijk zelfs al verdwenen, want inmiddels is ook deze lijster al meer dan 30 jaar niet gezien. De Oahulijster verdween al in de eerste helft van de vorige eeuw. Er zijn dan ook geen opgezette exemplaren bewaard gebleven. Op Lanai is de lijster voor het laatst gezien in 1931. De soort was lange tijd vrij algemeen, maar toen in de jaren twintig de stad Lanai werd gebouwd, ging de soort sterk achteruit.

A. 't Hooft
Lanailijster

Museumcollectie

Huiden van de Lanailijster worden onder andere bewaard in de musea van Edinburg, Tring, New York, Washington en Cambridge, Massachusetts. Het exemplaar in het Nationaal Natuurhistorisch Museum is in 1899 aan het museum geschonken door het Natural History Museum in Tring.