Home

Boninlijster

Peel Island, of Chichi-jima zoals de Japanse naam tegenwoordig luidt, is het grootste van de Bonin-eilanden (Ogasawara-shoto), een archipel ten zuidoosten van Japan. Van de oorspronkelijke bewoners van de eilanden is een aantal zogeheten endemen uitgestorven, waaronder de Boninlijster Zoothera terrestris (Kittlitz, 1830). Tot 1827 was Peel Island niet door mensen bewoond, met uitzondering van twee ballingen die op het eiland waren achtergelaten. Dat jaar bezocht het Britse schip HMS Blossom het eiland en was het met de rust gedaan. Rond 1830 werd er een kleine nederzetting opgericht, waarvan de bewoners een mengeling waren van Engelsen, Amerikanen en Polynesiërs. Schepen legden regelmatig aan om reparaties uit te voeren of proviand in te slaan.

A. 't Hooft

A. 't Hooft
Boninlijster.

Scheepsratten

Onze kennis over de vogels van Bonin komt vooral van de bemanning van de Blossom. Ze verzamelden verscheidene, destijds nog onbeschreven soorten. Een tweede belangrijke informatiebron was de Duitse ornitholoog Friedrich von Kittlitz, die het eiland in 1828 bezocht. Hij ontdekte de Boninlijster, die door de Engelsen vreemd genoeg over het hoofd was gezien. En dat terwijl de vogel volgens von Kittlitz vrij algemeen was. Hij verzamelde er vijf. Het zouden later de enige vogels blijken die ooit van deze soort gevangen zijn. Met de schepen die bij Bonin aanlegden voor herstelwerkzaamheden, kwamen ook ratten mee. Zoals op diverse andere plaatsen, verstoorden ze ook hier het natuurlijk evenwicht. Een Amerikaanse expeditie die rond 1850 de eilanden aandeed, maakte als laatste melding van de lijster. Daarna is de vogel niet meer waargenomen.

purcell
Boninlijster

Museumcollectie

Eén van de vijf exemplaren die Von Kittlitz verzamelde, ligt nu in het Nationaal Natuurhistorisch Museum. De andere zijn te vinden in Frankfurt, St. Petersburg (2) en Wenen.