Home

Faraonisch Egypte - Het godenrijk langs de Nijl

De natuur is de wereld van de goden. Zij voeren voortdurend strijd met de kwade machten. Deze strijd doet een kringloop van leven, dood en wedergeboorte ontstaan. Opkomst en ondergang van de zon en het jaarlijks overstromen van de Nijl zijn de belangrijkste kringlopen.

Door rituelen, magie en offers probeert de mens de goden gunstig te stemmen en de loop van de natuur in zijn voordeel te beļnvloeden.

De faraonische tijd in Egypte duurde van 2575 tot 1085 voor Christus, en wordt onderverdeeld in drie periodes: het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk.

De cultuur van de oude Egyptenaren was geconcentreerd in steden langs de Nijl en in de Nijldelta. Ieder jaar overstroomde de Nijl, waarna een laag slib achterbleef die het land vruchtbaar maakte. Zonder de overstroming konden de mensen niet leven, want het regent nauwelijks in Egypte. Buiten de vruchtbare strook aan weerszijden van de Nijl, lag de woestijn. Daar heersten de kwade machten van de chaos, waar de Egyptenaren erg bang voor waren.

Hoe is de natuur ontstaan?

Hoe is de natuur georganiseerd?

Wat is de plaats van de mens in de natuur?

Hoe ziet de ideale natuur eruit?

 

Meer informatie over Egypte in de tijd van de farao's