Home

De islam - De openbaring van de natuur

De natuur is een manifestatie van de Goddelijke waarheid. Haar nut en pracht getuigen van de volmaaktheid van Zijn schepping, en het is aan de mens dit te herkennen.

God heeft de mens als beheerder over de natuur op aarde aangesteld. Door met ontzag en dankbaarheid gebruik te maken van alles wat er op aarde is, laat de mens zien dat hij zijn bevoorrechte positie verdient en bewijst hij eer aan God.