Home

De Verlichting - Orde in de veelheid

De natuur is een verzameling die wacht op ordening. Ontdekkingsreizen en uitvindingen als de microscoop hebben in de achttiende eeuw een enorme hoeveelheid nieuwe kennis over de natuur opgeleverd. Om deze kennis te kunnen hanteren wordt ze in een systeem ondergebracht. De werking van de natuur wordt vastgelegd in wetten, en de orde in classificaties.

Tot het eind van de zeventiende eeuw had de mens altijd verondersteld dat hij niets tegen Gods bestemming had in te brengen, en leefde hij in overeenstemming met de kerkelijke dogma's. Daarvoor in de plaats kwam in het tijdperk van de Verlichting een vast vertrouwen in de mogelijkheid om de wereld onder controle te brengen en de toestand waarin de mens zich bevond te verbeteren. Het gezond verstand werd gezien als motor van de vooruitgang. Het enige wat nog telt, zijn feiten. In het tijdperk van de Verlichting begint de moderne wetenschap.

Hoe is de natuur ontstaan?

Hoe is de natuur georganiseerd?

Wat is de plaats van de mens in de natuur?

Hoe ziet de ideale natuur eruit?

 

Meer informatie over de Verlichting