Home

Hoe we naar de natuur kijken wordt bepaald door onze cultuur.

Sommige culturen zien de natuur als ondergeschikt aan de mens. In andere culturen†voegt de mens zich juist†naar de natuur.

Voor sommige culturen wordt de natuur geregeerd door bovennatuurlijke machten: een god of meer goden. Andere culturen beschouwen de natuur als een systeem dat geregeerd wordt door wetten of†principes.

Maar hoe verschillend de culturen ook zijn, overal ter wereld stelt men dezelfde vragen: vragen over de oorsprong van de natuur - en over de plaats van de mens daarin.