Home

Thomas Malthus (1766 1834)

In de natuur heerst er een enorme overproductie aan nakomelingen. Slechts weinig organismen bereiken de volwassen leeftijd om zich op hun beurt voort te planten. Welke factoren spelen hier een rol? Malthus (1766-1834) wees Darwin de weg.

Thomas Robert Malthus Essay on the Principles of Population Verhandeling over de beginselen van bevolking - uit 1798 heeft een sleutelrol gespeeld bij Darwins gedachten over evolutie. Malthus essay is een economisch tractaat. Daarin stelt Malthus dat de menselijke bevolking sneller groeit dan de voedselproductie kan toenemen. Dat betekent dus onherroepelijk hongersnood, armoede en sociale onrust. Deze verschijnselen waren aan de orde van de dag in Malthus (en Darwins) tijd, de tijd van de industriŽle revolutie en het ontstaan van het proletariaat.

Het lezen van Malthus essay was voor Darwin zoiets als een aha-erlebnis: in een oogopslag besefte †hij het belang van Malthus gedachtegang voor zijn eigen evolutietheorie. Hij zag in dat iets vergelijkbaars gebeurde in de vrije natuur, in ieder ecosysteem. Aan Malthus verdankte Darwin zijn visie op het leven als een onophoudelijke concurrentiestrijd waarbij voedsel, ruimte, &c. de ongebreidelde toename aan nakomelingen afremt en tevens selectie mogelijk maakt.