Home

Charles Darwin: leven en werk

Darwins grote verdienste was dat hij een aannemelijk natuurwetenschappelijk verklaringsmodel introduceerde voor de biodiversiteit. Daarin wees hij op het cruciale belang van variabiliteit en verandering, in tegenstelling tot oudere modellen die uitgingen van onveranderlijkheid. Ook plaatste Darwin de mens met al zijn lichamelijke en geestelijke vermogens volledig in het dierenrijk.

Charles Robert Darwin begon aan een studie medicijnen te Edinburgh in Schotland, maar haakte na twee jaar af. Daarop stuurde zijn vader hem naar Cambridge om er de opleiding tot geestelijke te volgen. In Edinburgh was Darwin al begonnen met het verzamelen van kevers en het bestuderen van mariene invertebraten. In Cambridge studeerde hij naast theologie ook plantkunde en geologie.

Eenmaal afgestudeerd als geestelijke kreeg Darwin de kans om deel te nemen aan een lange reis om de wereld, aan boord van het Britse marineschip de Beagle. Zijn functie was die van natuuronderzoeker, belast met het geologische onderzoek van de Zuid-Amerikaanse kuststroken die de Beagle in kaart moest brengen. Daarnaast was hij disgenoot van kapitein Robert FitzRoy, een jonge aristocraat met conservatieve opvattingen en een depressieve aanleg. De reis van de Beagle duurde vijf jaar. Deze †jaren waren voor Darwin beslissende vormingsjaren; †hij verwierf toen de mentale discipline die hem later van nut zou zijn bij zijn werk. Tijdens de reis werden de Galapagos eilanden aangedaan, waar Darwin materiaal verzamelde (specimens van vogels) dat hem later zou inspireren tot de evolutietheorie.

Terug in Engeland is Darwin vastbesloten om natuurwetenschappelijk onderzoeker te worden. Hij trouwt met zijn nicht Emma Wedgewood en het echtpaar vestigt zich eerst te Londen. Darwin werkt er aan de door hem verzamelde collecties en schrijft een verslag over de reis met de Beagle. Uit Darwins dagboeknotities blijkt dat hij de kernpunten van zijn evolutietheorie helder voor ogen kreeg in de periode van 1836 tot 1842.

In 1842 vestigt de familie Darwin zich in het plaatsje Downe, even ten zuiden van Londen. Darwin bestudeerd uitvoerig de zoŲlogie van de cirripedia ( rankpotigen zoals de zeepok). Daarnaast blijft hij bezig met zijn evolutietheorie. Zijn gedachten daarover legde hij in 1844 vast in de vorm van een manuscript waarvan hij een klein aantal afschriften liet maken.

In 1859 verschijnt Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het bestaan, waarin de evolutietheorie wereldkundig werd gemaakt. Het boek is algemeen van opzet en beperkt zich tot de grote lijnen. Natuurlijke selectie krijgt er de meeste aandacht, seksuele selectie komt slechts beknopt aan bod, en aan het netelige onderwerp mens wijdde Darwin slechts een (beroemde) zin: In de verre toekomst zie ik nieuwe terreinen voor veel belangrijkere onderzoeken. De psychologie zal op een nieuw fundament worden geplaatst, dat van de noodzakelijke verwerving van alle mentale krachten en vermogens door middel van geleidelijke overgang. Er zal licht worden geworpen op het ontstaan van de mens en zijn geschiedenis.

In 1871 publiceerde hij zijn boek over de menselijke soort: De afstamming van de mens, en selectie in relatie tot sekse. Het sluit qua stijl en thematiek vrijwel naadloos aan op zijn eerdere boek over evolutie. In De afstamming van de mens maakt Darwin waar wat hij twaalf jaar eerder had aangekondigd met zijn uitspraak over het licht dat zal worden geworpen op het ontstaan van de mens en zijn geschiedenis. Nog een jaar later, in 1872, verscheen Het uitdrukken van emoties bij mens en dier, dat oorspronkelijk was bedoeld als een hoofdstuk van zijn boek over de afstamming van de mens, maar daarin niet was opgenomen vanwege de grote omvang. Deze drie boeken vormen, tezamen met zijn boek over domesticatie (The Variation of Animals and Plants under Domestication,1868), Darwins hoofdwerk over evolutie. Darwin schreef nog verschillende andere boeken over geologische, botanische en zoŲlogische onderwerpen.

Darwin overleed in 1882 en ligt begraven in Westminster Abbey te Londen.