Home

Leven en de zon

Ook alle energie om te leven komt uiteindelijk van de zon. Planten kunnen dankzij fotosynthese zonne-energie omzetten in biologische energie. Al het andere leven voedt zich uiteindelijk met de energie die door planten uit zonlicht is vastgelegd.

Aan de basis van het leven: planten

Planten zorgen ervoor dat het leven op Aarde gebruik kan maken van de zon.

Primaire producenten

Planten zijn primaire producenten; ze leggen energie vast die andere organismen kunnen gebruiken.

Fotosynthese

Dankzij fotosynthese kunnen planten de energie van de zon vastleggen.

De kringloop van het leven

De rest van de organismen gebruiken die energie voor hun eigen voortbestaan.