Home

De geschiedenis van domesticatie

De mens is ongeveer 16.000 jaar geleden begonnen met de domesticatie van de hond. Als jager/verzamelaar leidde de mens toen nog een zwervend bestaan. Vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden vestigden steeds meer groepen zich in nederzettingen. Voor het eerst gebeurde dit in het Nabije Oosten. Het moment was aangebroken dat de mens op grote schaal dieren begon te houden en planten ging kweken.

Het hoe en waarom van deze omslag in het menselijk bestaan is nog niet helemaal duidelijk. Archeologen denken dat het te maken heeft met de groei van de jagers/verzamelaarsbevolking na het einde van de laatste ijstijd. Daardoor was er een toenemende druk op de bestaansmiddelen. De mens zou zijn overgegaan op het domesticeren van planten en dieren om zich in de nederzetting te verzekeren van een vaste voedselbron.

Jagers/ verzamelaars

Mens en wolf

Van jager/ verzamelaar tot landbouwer

De eerste huisdieren en landbouwgewassen