Home

Mens en energie

Mensen gebruiken energie. Sinds het ontstaan van de industrie gebruien we zelfs heel erg veel energie. Van oudsher gebruiken we vooral opgeslagen zonne-energie: hout, turf, steenkool, aardolie en gas. Die voorraden zonne-energie raken eens op. Bovendien beÔnvloeden ze het milieu. In de toekomst moeten we naar duurzame vormen van (zonne-)energie uitzien.

Door de eeuwen heen heeft de mens telkens nieuwe vormen van energie leren gebruiken.

van prehistorie tot middeleeuwen

nieuwe energiebronnen: hout, spierkracht, wind, water, zon

gouden eeuw

Een nieuwe energiebron: turf

van de 18e naar de 20e eeuw

Steenkool en stoommachines

na 1950

olie, gas en kernenergie

de toekomst

duurzame energie