Home

Evolutietheorie van Darwin

De evolutietheorie is onlosmakelijk verbonden met Charles Darwin. Een aantal wetenschappers voor hem beweerden echter al dat planten en dieren niet onveranderlijk waren. Charles Darwin was echter de eerste die met een volledige theorie kwam. Hij beschreef niet alleen het veranderen van soorten, maar gaf ook een mechanisme die de verandering kon verklaren.