Home

DNA: de erfelijke basis van evolutie

DNA is lang beschouwd als blauwdruk of bouwplan van het leven. Dat leidde tot de uitspraak van de Amerikaanse geneticus Walter Gilbert: "Toon mij uw DNA, en ik zal u zeggen wie u bent". Na het in kaart brengen van het menselijk genoom spreken wetenschappers liever van een onderdelenlijst. Het genoom toont alle onderdelen maar niet hoe je daarvan een levend wezen maakt.