Home

Halfapen, apen, mensapen en mensen

Het is lastig om een definitie te geven van primaten (de orde waartoe halfapen, apen, mensapen en mensen behoren). In wezen draait het bij de evolutie van primaten met name om aanpassingen aan het leven in bomen.

Beweeglijke ledematen en stereoscopisch zicht kunnen van levensbelang zijn wanneer je je veilig door de bomen wilt bewegen. Uiteraard heeft iedere primaat zijn eigen unieke evolutionaire ontwikkeling doorgemaakt, de mens is daar geen uitzondering op maar de zoveelste unieke primaat.

De gemeenschappelijke voorouder van de mantelbaviaan en de mens heeft mogelijk zo'n 35 miljoen jaar geleden geleefd. Beide soorten behoren tot de orde van de primaten en zijn door het proces van natuurlijke selectie geworden tot wat ze nu zijn. De mens heeft een wereldwijde verspreiding, mantelbavianen hebben een veel beperktere verspreiding in het noordoosten van Afrika.

††† bron: Paul Storm