Home

Darwin had gelijk: vroegste mensachtigen in Afrika

Zonder fossiel bewijs maakte Darwin in 1871 in zijn boek "The Descent of Man" een voorspelling dat het waarschijnlijk zou zijn dat voorouders van de mens in Afrika gezocht moesten worden. Nu, meer dan 130 jaar later en een overstelpend fossiel bewijs, moeten we constateren dat Darwin gelijk had. De mens komt oorspronkelijk uit Afrika.

Afrika is het continent waar onze voorouders rechtop zijn gaan lopen, aanvang hebben gemaakt met de vergroting van de hersenen en mensachtigen voor het eerst werktuigen zijn gaan maken. Het is dus dit continent waar we in eerste instantie naar fossiele botten en werktuigen moeten zoeken.

Over deze vindplaats bij Olorgesailie (Kenia), die bezaaid ligt met stenen werktuigen, is een loopbrug gemaakt. Hier zijn in de jaren '40 van de voorgaande eeuw honderden vuistbijlen en klievers gevonden. Ze zijn zo'n 800.000 jaar geleden door Homo erectus achtergelaten.

†††† bron: Paul Storm