Home

De Neandertaler

Wie voor "Neandertaler" wordt uitgemaakt zal dit waarschijnlijk niet als een compliment opvatten. Als we de Neandertaler wat nauwkeuriger onder de loep nemen wordt deze bestempeling ineens een stuk complimenteuzer.

Neandertalers waren bewonderenswaardige krachtige, intelligente mensen die zich prima wisten aan te passen aan moeilijke koude omstandigheden. Of we de Neanderthaler wel of niet moeten beschouwen als onze voorouder maakt deel uit van het algemene debat over de oorsprong en evolutie van de moderne mens. Twee tegenover elkaar staande visies domineren de discussies: wereldwijde continuÔteit of vervanging? Betekende de invasie van de moderne mens over vele delen van de wereld de ondergang van allerlei menspopulaties, inclusief die van de Neandertalers?

Een niet natuurgetrouw beeld van de Neandertaler in het Neandertal. Het beeld dat geschetst wordt van de Neandertaler varieert tussen een domme bruut en iemand die, indien netjes aangekleed, niet tot nauwelijks op zou vallen in de Amsterdamse Kalverstraat. De voorstelling die gemaakt wordt van de Neandertaler heeft veel te maken met of we deze oermensen wel of niet beschouwen als onze voorouders. Reconstructies kunnen veel zeggen over onze vooroordelen. Er worden gelukkig ook reconstructies gemaakt die gebaseerd zijn op anatomische kenmerken en daardoor een beter beeld geven van de Neandertaler dan degene hier afgebeeld.

In Europa komen we vanaf zo'n 40.000 jaar geleden Paleolithische "kunst" tegen, het grootste deel wordt tussen de 17.000 en 10.000 jaar geleden gedateerd. Over de redenen van deze tekens aan de wand verschillen de meningen: van religieus tot puberale uitspattingen van jonge mannen. In het laatste geval, vergelijkbaar met de graffiti op bushuisjes. Deze tekens geven ons een fascinerende blik op het verleden maar het waarom is net zo duister als de grotten waar ze in worden aangetroffen.

††††† bron: Paul Storm