Home

Energie van de zon

De meeste processen krijgen hun energie van een enorme kernfusiereactor: de zon. De zon zendt continu een enorme hoeveelheid energie de ruimte in. Een klein deel ervan bereikt de Aarde. Die energie is de motor achter bijna alle processen op Aarde; de wind, de warmte, de neerslag kortom, het weer. Maar ook alle processen die daarmee samenhangen, zoals erosie van de bodem en het stromen van de rivieren worden uiteindelijk door de energie van de zon aangedreven. En laten we het leven op Aarde niet vergeten. Planten zetten een heel klein deel van het invallende zonlicht om in biologische energie; energierijke stoffen die als brandstof dienen om te groeien en te leven. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de dieren die ze eten en de roofdieren die daar weer van eten. Zonder zon bestaat het allemaal niet.

Veel van de zonne-energie die†de Aarde bereikt blijft ongebruikt. De atmosfeer kaatst een flink deel direct terug de ruimte in en ook vanaf het oppervlak wordt een deel direct weer de ruimte ingestraald. Een deel van de energie warmt de zee,†het land en de atmosfeer op. En een heel klein deel wordt door planten omgezet in biologische energie.

Op sommige plaatsen wordt de Aarde meer opgewarmd dan op andere. Zo valt aan de evenaar veel meer zonlicht dan in gematigder streken. En water is moeilijker op te warmen dan land, maar staat z'n warmte ook langzamer af. Hierdoor ontstaan temperatuurverschillen in de lucht erboven. Temperatuurverschillen zorgen voor beweging in de lucht; warme lucht stijgt. Op die manier is de zon de motor achter de wind.

De zon zorgt ook voor de verdamping van het water. De wolken die ontstaan kunnen het water in de vorm van regen, sneeuw of hagel†weer op Aarde laten vallen. Wolken zijn dus opgeslagen zonne-energie. De zon is dus ook de motor achter de waterkringloop.

De zeestromen hebben een grote invloed op het klimaat van de wereld. Warme golfstromen kunnen bijvoorbeeld in noordelijke gebieden voor een mild klimaat zorgen. Ook de golfstromen worden uiteindelijk door de zon aangedreven. Plaatselijk warmt de zon het zeewater meer op dan elders, waardoor een stroming van warm naar koud op gang komt.

De zon is de motor achter (bijna) alles.

Naast de zon is er nog een andere energiebron; onze planeet zelf. Die energie drijft de grootschalige geologische processen die de planeet op lange termijn beÔnvloeden. Er is ook een klein deel van het leven op Aarde dat niet van de zon, maar van deze Aardenergie leeft.