Home

Schimmels (inclusief paddenstoelen)

Wetenschappelijke naam: Eumycota, Fungi

Onderscheiden groepen:

 Schijnschimmels

 

 Lagere schimmels

 

 Zakjeszwammen

 

 Steeltjeszwammen