Home

Informatie in een stamboom

Verwantschap

Stambomen tonen eerst en vooral hoe verschillende groepen met elkaar verwant zijn. In figuur A zijn bijvoorbeeld 2 en 3 nauwer verwant dan 1 en 2, want hun gemeenschappelijke voorouder leefde korter tijd geleden. Figuur B gaat minder ver dan figuur A; de verwantschap tussen de vijf linker groepen onderling wordt niet aangegeven. Wél is duidelijk dat ze één gemeenschappelijke voorouder hebben.

 

           

 

Tijdschaal

De vertikale as van een stamboom is een tijdschaal. Soms wordt een echte tijdschaal aangebracht, zoals in figuur B, met bovenaan het heden. In figuur A is wel duidelijk dat groep 4 ouder is dan groep 3, maar er wordt niet aangegeven hóe oud.