Home

Ontstaan van soorten

Uit een voorouder ontstaan twee nakomelingen, waarvan er één niet afwijkt van die voorouder. Als het om soorten gaat, wordt gewoonlijk alleen de afwijkende soort 2 van een nieuwe naam voorzien.

In figuur A wordt aangegeven dat soort 2 op een bepaald moment in de geologische geschiedenis naast soort 1 gevonden wordt en daar uit voortgekomen is. In figuur B wordt gesuggereerd dat het soortvormingsproces geleidelijk is verlopen. In figuur C wordt géén evolutiesnelheid gesuggereerd. In feite wordt alleen aangegeven dat de soorten 1 en 2 een gemeenschappelijke voorouder hebben.

 

                   

 

Soms wil men aangeven dat het soortvormingsproces snel (abrupt) verlopen is. In dat geval wordt de verbindingslijn ook (nagenoeg) horizontaal getekend. Het is dan een kwestie van 'vergroting' of de lijn aanvankelijk horizontaal loopt of toch schuin (soortvorming zal immers gewoonlijk tenminste diverse generaties in beslag nemen).