Home

Conventionele stambomen

Het is bijzonder moeilijk om de grote lijnen in het verloop van het evolutieproces in de vorm van een stamboom schematisch op een zodanige manier weer te geven, dat er geen misverstanden ontstaan. Toch is het in tal van handboeken geprobeerd. Meestal zien we dan een onregelmatig vertakkend, maar verder min of meer evenwichtig geheel van (soms meer of minder dikke) lijnen, die ˛f dood lopen (uitsterven voorstellend), ˛f bovenaan (meestal het heden voorstellend) afgesneden zijn.

De y-as geeft dus gewoonlijk de tijd weer. Wat de functie van de x-as (en soms ook nog een z-as) is, wordt vaak niet vermeld. Dat mag de lezer dan zelf invullen, op basis van de suggestieve tekening. Soms is het geheel van namen van soorten of groepen van hogere orde (taxa) voorzien.

Gewoonlijk begint de conventionele stamboom onderaan smal, om op steeds hogere niveaus steeds breder uit te waaieren, ongeveer als bij een echte boom waarbij het bovenste gedeelte van de kruin door een horizontaal vlak is afgesneden. Dit soort stambomen suggereren een regelmatige toename van de totale diversiteit.