Home

De 'kerstboom' van biodiversiteit


Er zijn geen redenen om aan te nemen dat er in het geologische verleden méér diersoorten dan tegenwoordig voorkwamen. Wel wordt door diverse onderzoekers benadrukt dat er in de zeer vroege stadia van de evolutie (in het Cambrium) méér hogere groepen (bijvoorbeeld phyla) op aarde vertegenwoordigd waren met relatief weinig soorten. Er zou dus tegenwoordig méér variatie (méér soorten), op basis van veel mìnder thema's (mìnder phyla) gevonden worden.
Het laatste woord over deze gedachten is nog lang niet gezegd. Grondige analyses van de betreffende organismen zullen hier meer duidelijkheid moeten brengen. Wanneer het aantal basale bouwplannen in de loop der evolutie inderdaad afneemt, zal de schematische stamboom (voor de dieren!) meer moeten lijken op een gewone dan op de gebruikelijke "upside down" kerstboom.