Home

Echte harken

De onderlinge verwantschap van soorten is lang niet altijd helemaal duidelijk. Als we het niet weten, wordt voor een oplossing gekozen waarbij een aantal soorten of soortengroepen samen uit één voorouder ontstaan. Dat is in beide figuren te zien.

         

 


Voor alle duidelijkheid: uit één (voor)ouder kunnen diverse soorten ontstaan. Wanneer bijvoorbeeld een bergachtig eiland met een diersoort X door een stijging van de zeespiegel opgaat in een archipel, zal op elk eilandje apart soortvorming kunnen optreden. Dat kan dan resulteren in een situatie met de latere soorten X1, X2, X3, X4, X5, die onderling verwant zijn op de in figuren A en B aangegeven manier. Kortom: de 'hark' of 'bezem' wijst òf op een gebrek aan kennis, òf het is de meest realistische weergave van de werkelijke verhoudingen, zoals in dit laatste geval.