Home

De cladisten

De zogenaamde 'cladisten' delen de levende wereld in volgens een strikt 'dichotoom' vertakkingsschema. Dat wil zeggen dat er steeds vertakkingen van één naar twee optreden, nooit naar méér dan twee takken. In cladistische stambomen worden 'harken', principieel altijd als onopgeloste vertakkingspunten beschouwd.