Home

Netwerkvormige verwantschapspatronen

Meer en meer is het duidelijk geworden dat er in de loop van de evolutie lang niet altijd sprake is van onafhankelijk verlopende, zich steeds alleen maar vertakkende afstammingslijnen. Soms fuseren twee lijnen tot een nieuwe lijn. Zeker in de relatief vroege evolutie van het leven, is er enkele keren ook een 'samenwerking' (symbiose) gegroeid tussen in eerste instantie afzonderlijke organismen.

Bij de Eucarya komen organellen voor (onder andere mitochondria en chloroplasten), die van origine zelfstandige Bacteria zijn. Dat betekent dat de stamboom op enkele punten, bij het ontstaan van zgn. endosymbionten, een versmelting van aanvankelijk gescheiden takken moet laten zien. Later in de tijd kunnen er uiteraard opnieuw splitsingen optreden.

Bij planten komt soms soortvorming voor, waarbij twee ouder- soorten samen een hybride vormen, die als onafhankelijke derde soort voort kan gaan. De rol die hybridisatie bij soortvorming kan spelen, ook bij dieren, staat momenteel sterk in de belangstelling.