Home

Stage lopen

In het kader van je stage kun je meewerken aan de uitbouw van†Natuurinformatie met nieuwe informatie en nieuwe presentatievormen.†Natuurinformatie biedt stages die goed aansluiten bij de opleidingen journalistiek en grafische vormgeving, de communicatie- en educatievarianten van de†studie biologie en†geologie,†de opleiding museumkunde aan de Reinwardt Academie, de opleiding Informatiekunde, en de Lerarenopleiding.†Ben je geÔnteresseerd, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Natuurinformatie-redactie, ook als je een andere studie volgt.

Ploeteren aan teksten in de stagekamer van Naturalis.

Wat voor stages kun je doen?

Stages bij†Natuurinformatie leveren altijd een product of een inzicht op, waarmee de website verder kan worden uitgebouwd.

Je kunt bij†Natuurinformatie kiezen uit†drie typen stages:†de Themastage, de Grafische stage,†of de Evaluatiestage.

1. Themastage

  • Speciaal geschikt voor: studenten journalistiek, studenten biologie of geologie die de opleidingsvariant Educatie & Communicatie†volgen, en†studenten van de Lerarenopleiding.
  • In deze stage ga je een thema (= onderwerp) inhoudelijk uitwerken, door een beperkte serie webteksten te schrijven. Je verzorgt het hele traject, van concept tot de eindteksten die je 'live' kunt publiceren op de website. Onderwerpen worden in samenspraak met de stagiair vastgesteld. Wel heeft†Natuurinformatie een voorkeur voor onderwerpen waaraan het voortgezet onderwijs (de doelgroep van de site) behoefte heeft.
  • Eindproduct is een afgeronde serie teksten, die gepubliceerd kunnen worden op Natuurinformatie.

2. Grafische stage

  • Speciaal geschikt voor studenten grafische vormgeving. Ook voor studenten informatiekunde en studenten biologie of geologie met tekentalent.
  • In†deze stage ontwikkel je infographics of een animatie. Infographics zijn tekeningen waarin iets zoveel mogelijk met beelden wordt uitgelegd. Natuurinformatie heeft ook behoefte aan meer animaties, die een ingewikkeld onderwerp stap voor stap uitleggen, of die laten zien hoe iets werkt††(bijv. de zwembeweging die een walvis maakt met zijn staart).
  • Eindproduct is een afgeronde infographic of een animatie, die gepubliceerd kan worden op Natuurinformatie.

3. Evaluatiestage

  • Speciaal geschikt voor studenten van de Reinwardt Academie, Sociologie, Informatiekunde,†of de Lerarenopleiding.
  • In deze stage verricht je onderzoek, om†inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en meningen van de gebruikers van Natuurinformatie.
  • De doelgroep van†Natuurinformatie wordt in eerste instantie gevormd door leerlingen uit de eindexamenklassen van Havo en VWO. Wij van Natuurinformatie vinden het belangrijk om onderzoek te doen, zodat we weten hoe leerlingen aangesproken willen worden, hoe informatie het beste kan worden aangeboden en hoe leerlingen tegen de website Natuurinformatie aankijken.
  • Eindproduct is een rapportage met heldere probleemanalyse en concreet plan van aanpak voor verbetering.

Een combinatiestage is ook mogelijk.

Hoe lang?

Je kunt een korte (twee tot drie maanden) of een langere stage lopen (drie tot vijf maanden).

Wat biedt Natuurinformatie?

Naast begeleiding bieden we je een werkplek met computer. Je basis is museum Naturalis.

Stagiaires worden gezien als volwaardig medewerker, met taken en verantwoordelijkheden. Je draait mee in het inhoudsteam van†het museum, een goede manier om†het museumwerk van binnenuit te ervaren.

Een stagevergoeding kunnen we je helaas niet bieden, wel ervaringen†die je in het verdere verloop van je studie en later in je werk van pas kunnen komen:†werken volgens een†planmatige†aanpak voor inhoudsontwikkeling,†complexe inhoud doelgroepgericht vertalen, kennismaken met museale technieken van informatie-overdracht, werken met een content management systeem voor de publicatie van webartikelen, etc.

Reageren

Als je geÔnteresseerd bent, neem dan contact op met Hansjorg Ahrens van de Natuurinformatie-redactie. We maken dan een afspraak voor een stagegesprek.

Enkele voorbeelden van door stagiaires gemaakte webthema's