Home

Het centrale zenuwstelsel

De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen in de rest van het lichaam vormen samen het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel zorgt voor verbindingen tussen de verschillende hersengebieden onderling, en tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Het wordt onderverdeeld in het centrale zenuwstelsel, het perifere zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel.

 

Het complete zenuwstelsel
Het zenuwstelsel

Hersenen en ruggenmerg vormen het centrale zenuwstelsel. Dit staat centraal in de werking van het hele zenuwstelsel en daarmee in de werking van het hele lichaam. Via een netwerk van zenuwen zijn de hersenen en het ruggenmerg met de rest van het lichaam verbonden. Op die manier worden signalen vanuit en naar het centrale zenuwstelsel doorgegeven.De hersenen

Dankzij de hersenen hebben we een bewustzijn, een geheugen en kunnen we ingewikkelde handelingen verrichten. Via de zintuigen ontvangen de hersenen allerlei informatie uit de buitenwereld. Maar ook houden speciale gebieden de toestand binnenin het lichaam in de gaten. Alle informatie wordt door de hersenen verwerkt, geselecteerd en eventueel opgeslagen. Wanneer er actie moet worden ondernomen worden de juiste signalen uitgestuurd. De hersenen bestaan uit drie belangrijke onderdelen: de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam.
Het ruggenmerg

 
omvang ruggenmerg
Omvang van het ruggenmerg

Het ruggenmerg is een kwetsbare kabel, ongeveer 45 centimeter lang, die onderaan versmalt tot een draadachtige vezel verbonden met het stuitbeen. Hij loopt door het midden van de wervelkolom: vanaf de hersenstam tot bijna het einde van de wervelkolom.
Vanuit het ruggenmerg treden tussen de wervels door steeds twee bundels zenuwvezels naar buiten, de ruggenmergzenuwen, die zorgen voor de communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Deze bundels bevatten zowel motorische als sensorische zenuwen. Motorische zenuwen regelen de activiteit van de spieren. Sensorische zenuwen geven informatie van de zintuigen door aan het centraal zenuwstelsel.
Maar het ruggenmerg fungeert niet alleen als transportband: hij kan ook onafhankelijk van de hersenen werken en signalen interpreteren. Bijvoorbeeld: het ruggenmerg zorgt ervoor dat je je hand wegtrekt als je je ergens aan brandt.


Structuur van het ruggenmerg

De structuur van het ruggenmerg is omgekeerd aan die van de hersenschors: witte stof aan de buitenkant en grijze stof aan de binnenkant. De witte stof ligt aan de buitenkant omdat de axonen de verbinding 'naar buiten' verzorgen, met andere woorden richting hersenen of de rest van het lichaam.
In feite is het ruggenmerg een voortzetting van de hersenen. Er is geen scherpe scheiding. In de embryonale fase ontwikkelen beide zich uit dezelfde structuur: de neurale buis. De neurale buis is dus de beginfase van het centrale zenuwstelsel. 

 

Ruggenmergzenuwen

Augustus 2005
Redactie Natuurinformatie Naturalis
Illustraties Bas Blankevoort