Home

Natuur op de stoep

In de stad duiken steeds meer soorten op die eigenlijk in het wild thuishoren. Daaronder vinden we niet alleen inheemse planten en dieren, maar ook exoten: soorten uit andere landen die door de mens in Nederland zijn geļntroduceerd.