Home

Typen stadsnatuur

Op grond van ruimtelijke en milieu-omstandigheden, en van biologische kenmerken, is stadsnatuur op te splitsen in vier hoofdtypen: bebouwing, parken, water en verbindingen. In veel steden komen deze typen op een beperkte oppervlakte bij elkaar voor of vormen ze een mix. Dankzij deze afwisseling biedt de stad een grote variatie aan leefplekken, wat gunstig is voor planten en dieren omdat ze er leefruimte, voedsel en bescherming vinden en partners om mee te paren.