Home

Krokodillen in Naturalis

Naturalis bewaart huiden van krokodillen, skeletten en opgezette exemplaren.

Vrijwel alle soorten

Naturalis heeft een grote krokodillencollectie, want in Nederlands Oost-IndiŽ werd in de negentiende eeuw enthousiast verzameld. Door†het koloniale verleden ligt daar het zwaartepunt van de collectie, maar ook krokodillen die in dierentuinen zijn gestorven, en aangekochte exemplaren bevinden zich in de verzameling. Verder is er materiaal uit Suriname, Venezuela en enkele Afrikaanse landen aanwezig. Ook inbeslaggenomen krokodillensmokkelwaar kan in Naturalis terechtkomen.

De krokodillen in Naturalis leiden een voor het publiek onzichtbaar bestaan op de†achtste en†elfde verdieping van de collectietoren. Ze worden in het donker bewaard bij constante temperatuur. Alleen wetenschappers en collectietechnici mogen erbij voor onderzoek en onderhoud. Het is een belangrijke wetenschappelijke verzameling die een vrij compleet overzicht geeft van de diversiteit van de krokodillen.

Onderzoek

De skeletten, de opgezette huiden, de eieren en de natte collectie zijn beschikbaar voor onderzoekers die meer willen weten over de historische verspreiding, anatomie, systematiek, biodiversiteit en DNA-onderzoek.