Home

De tand

Tanden zijn de hardste onderdelen van het lichaam. Ze zijn nog harder dan botten. Dat moet ook wel, want tanden worden intensief gebruikt om voedsel te verscheuren en te vermalen. Dieren gebruiken hun tanden ook om prooien te vangen en om zich te verdedigen.

Omdat tanden zo hard zijn, blijven ze lang bewaard, ook al is het dier al lang dood en vergaan. Vooral grote kiezen van bijvoorbeeld koeien en paarden worden later nog wel eens teruggevonden. Klik op de buttons voor meer informatie.