Home
Cellen zijn de kleinste, biologische eenheden van ons lichaam. Alle essentiėle levensfuncties, die nodig zijn voor ons functioneren (ademhaling, verbranding, opbouw en afbraak, besturing, enzovoort), vinden erin plaats. Organellen zijn de onderdelen van de cel die de benodigde chemische processen uitvoeren. Bij elke levensfunctie werken verschillende groepen organellen samen. Hieronder worden de basisprocessen beschreven, die door verschillende samenwerkingsverbanden van organellen tot stand worden gebracht.

                   

                   


November 2006