Home

Hersenkenners

Over de hele wereld zijn tienduizenden wetenschappers bezig te bestuderen hoe de hersenen eruitzien, werken, zich ontwikkelen, verouderen, ziek worden en weer opgeknapt kunnen worden. In Nederland worden hersenwetenschappers gesteund door een aantal organisaties die de kennis van de onderzoekers  met het publiek willen delen en toepasbaar willen maken. De Hersenstichting, NWO, BWM en ZonMw zijn van die organisaties. Naturalis heeft samen met hen en met (wetenschappers van) het Leids Universitair Medisch Centrum de tentoonstelling Gebruik je hersens! gemaakt.
   

 

 
Hersenstichting

De Hersenstichting Nederland helpt hersenaandoeningen voorkomen en genezen en wil ervoor zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Daarvoor zet de Hersenstichting drie middelen in:

  1. Het financieren van wetenschappelijk hersenonderzoek naar de oorzaken en behandeling van hersenaandoeningen.
  2. Het geven van voorlichting aan het publiek.
  3. De bevordering van de samenwerking tussen organisaties die zich met hersenen en hersenonderzoek bezig houden (onder andere patiëntenorganisaties).
   
   
 

 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWO wil er voor zorgen dat de Nederlandse wetenschap tot de wereldtop blijft behoren en dat de huidige sterke positie verder wordt verstevigd. Daarnaast probeert NWO te bereiken dat de kennis uit Nederlands onderzoek bij de maatschappij terechtkomt en gebruikt wordt. NWO probeert deze doelen te behalen door wetenschappelijk onderzoek te financieren en te initiëren. NWO financiert en stimuleert op dit moment onderzoek gericht op dertien verschillende onderwerpen. Eén van die dertien onderwerpen is Hersenen en Cognitie. Dit onderzoeksthema omvat onderzoek naar hersenziekten, veroudering van hersenen, leren, ontwikkelingsstoornissen en taal. Veel wetenschappers die op dit onderzoeksterrein door NWO gefinancierd worden, combineren hersenonderzoek met medisch en gezondheids(zorg)onderzoek, gedragwetenschappen, taalkunde, of informatietechnologie.

Lees hier meer over NWO.
Lees hier meer over het onderzoeksthema Hersenen en Cognitie van NWO.

   
   
 

 
Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM)

"In brede kring het inzicht bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder met het oog op de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij."

Dat is de doelstelling van de onafhankelijke stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM). Ze willen dit bereiken door cahiers uit te brengen; themaboekjes die steeds één actueel thema van alle kanten belichten. Er verschijnen vier van zulke cahiers per jaar. Ze worden geschreven door wetenschappers die zich in ons land met het betreffende thema bezighouden.

Dit jaar verschenen de cahiers Water en Kanker, de nieuwe aanpak. Het nieuwste cahier Mentale Veroudering, Cognitieve Vermogens en het Ouder Wordende Brein is op 1 november 2007 uitgebracht ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Gebruik je hersens die in samenwerking met Naturalis, NWO, ZonMw en Stichting BWM is opgezet.

Lees hier meer over Bio-Wetenschappen en Maatschappij.

   
 

 
De Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie

ZonMw streeft ernaar dat mensen die gezond zijn zo lang mogelijk gezond blijven, dat mensen die ziek zijn zo snel en goed mogelijk genezen en dat mensen die dat nodig hebben goede verzorging en verpleging krijgen. Preventie en een goede gezondheidszorg is dus erg belangrijk. Kennis over en onderzoek naar gezondheid, ziekte en zorg helpen dit te bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat al die kennis ook door mensen wordt gebruikt.

Met dit doel financiert ZonMw onderzoek, ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van de gezondheidszorg. Op het gebied van hersenen en veroudering financiert ZonMw projecten over neurologische ouderdomsziekten (zoals dementie en de ziekte van Parkinson), de geestelijke gezondheidszorg en angst- en stemmingsstoornissen, psychosen en gedragsstoornissen.

Lees hier meer over ZonMW.