Home

Samen of liever alleen

Primaten kennen allerlei samenlevingsvormen; het zijn sociale dieren. Sommige soorten geven de voorkeur aan grote groepen, andere blijven liever voor het grootste deel van de tijd alleen. Die variatie kom je eveneens tegen bij mensen, wij zijn tenslotte net als apen en halfapen ook primaten. Als je kijkt hoe alle primaten (ongeveer 380 soorten) samenleven zijn er ruwweg zes manieren te onderscheiden. Wat die samenlevingsvormen zijn ontdek je hier, net als hun overeenkomsten en verschillen met de mens.