Home

Veelwijverij

Bij apen is het vrij gebruikelijk dat een mannetje er meerdere vrouwtjes op nahoudt. We zien dit bijvoorbeeld bij meerkatten en franjeapen en ook bij de gorilla en huzaaraap. Zodra de jonge mannetjes volwassen worden verlaten ze de groep.
Ook bij mensen is veelwijverij (polygynie) geen ongewoon verschijnsel. Bij ruim acht op de tien van alle bestaande culturen is het heel normaal als een man met meerdere vrouwen is getrouwd.  Dat het toch niet zo vaak gebeurt komt omdat er dan een gebrek aan vrouwen zou ontstaan én omdat het gewoon erg duur is om er meerdere vrouwen op na te houden. Monogamie (één vrouw één man) is dan ook de samenlevingsvorm die in die culturen het meest voorkomt.


Witkeelmeerkat
Stiekem vreemdgaan


Roodstaartmeerkat Samen op de uitkijk 


Campbell's meerkat Waakzame man


Dianameerkat Het ene alarm is het andere niet

 


Roloway Elk voordeel heeft zijn nadeel

 


Gouden meerkat Tolerante aap

 


Javaanse langoer Een vrouwenliefhebber

 


Grote witneusmeerkat Goede taakverdeling

 


Nilgirilangoer Vrouwenruzie

 


Huzaaraap Ruzie met de buurman

 


Laaglandgorilla Alles draait om de zilverrug

 


Mandril De baas dankzij een kleurrijk gezicht

 


Neusaap Grote neus geen bezwaar

 


Witbaardlangoer Kinderen de klos

 


Hoselangoer Verwaarloosde man

 


Kuiflangoer
Jaloerse man

 


Thomaslangoer De liefde van de man gaat door de maag

 


Bergmeerkat Uitzonderingen bevestigen de regel

 


Mutslangoer Zorgzame echtgenoot, onachtzame vader

 


West-Afrikaanse witneusmeerkat Multiculturele aap

 


Zwartkuiflangoer
Liefde gaat niet door de maag

 


Soendalangoer Roepende apen bijten niet