Home

In ondiep water

Grote hoeveelheden waterlelis kleuren het ondiepe deel van het meer. Onder de bladeren leven jonge visjes. Tussen de planten leefden meerdere ongewervelde dieren, bijvoorbeeld waterkevers (Hydrophilidae) en larven van kokerjuffers.Ook vrouwtjesschildpadden die binnenkort hun eieren gaan leggen op de oever, zwemmen hier rond.