Home

Aan de oever

Het moerassige gebied aan de oever staat vol met planten. Ze vormen een echte kraamkamer. Tussen hun wortels, die de oever vochtig houden, leven ontelbare insectenlarven. Grote loopvogels, verwant aan de ibis, pikken met hun snavel voedsel uit de modder.