Home

Ontstaan van het leven

Het leven speelt zich af in cellen. Hoe zijn die cellen ontstaan? Dat verhaal gaat terug tot 4600 miljoen jaar geleden (mjg). Vanaf toen hebben zich†stap voor stap†cellen ontwikkeld. Hieronder staat een uitleg van de verschillende stappen, die overeenkomen met verschillende perioden.

En†wanneer is er†dan sprake van leven? Daarvoor eerst een andere vraag: