Home

Biodiversiteit: de variatie van het leven

2010†is door de†Verenigde Naties†uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Bezorgdheid over het snelle tempo waarmee planten- en diersoorten verdwijnen als gevolg van menselijk handelen is de reden.†Behoud van de†verscheidenheid†aan levensvormen†is voor de natuur zelf, maar ook voor de mens van groot belang. In dit thema is informatie over het brede onderwerp biodiversiteit te vinden.

Klik op het plusje voor een grotere foto

BIODIVERSITEIT

Hoeveel soorten organismen†telt de†aarde? Niemand die het precies weet. Tot†nu toe†onderscheiden†biologen†1,75 miljoen†unieke soorten†planten, dieren, en ťťn- en weinigcelligen. De bekende biodiversiteit is slechts een fractie van de werkelijke biodiversiteit, die wordt geschat op enkele miljoenen tot tientallen miljoenen soorten. Veel organismen†wachten dus nog op ontdekking.

Wat is biodiversiteit ? >
Overzicht van alle levensvormen >

Klik op het plusje voor een grotere foto

ORDENING

Om de biodiversiteit in kaart te brengen, sporen biologen de afzonderlijke eenheden (soorten) op, om ze vervolgens te beschrijven en in te delen.†Het†benoemen†en indelen†gebeurt nog steeds volgens†het systeem dat al in 1758†werd opgezet door Linnaeus. Onderlinge verwantschappen en de afstammingsgeschiedenis†geeft men weer in stambomen.

Ordenen van soorten†>
Stambomen >

Klik op het plusje voor een grotere foto

ECOLOGIE

Tussen organismen†vinden†talloze interacties plaats, zoals†een kever die van een blaadje eet. Het geheel van interacties†noemen we†een ecosysteem.†Daarbinnen zijn†er ook wisselwerkingen tussen†organismen†en†hun niet-levende omgeving.

Ecosystemen >
Ecologische dynamiek >
Voedselketens >
Ecologie van de†Serengeti >
Ecologie in de stad >

Klik op het plusje voor een grotere foto

OVERLEVEN

Overleven is een dagelijkse uitputtingsslag om genoeg te eten te vinden om in leven te blijven. Als dier moet je er ook voor zorgen niet vroegtijdig in de maag van een ander te verdwijnen. Met een beetje geluk†haal je de geslachtsrijpe leeftijd en kun je nageslacht verwekken. Want dat is waar het in de natuur uiteindelijk om draait: het overleven van de soort.

StrategieŽn om te overleven†>
Overleven in extreme omstandigheden >
Partnerkeuze bij dieren†>

Klik op het plusje voor een grotere foto

BOUWSTENEN VAN DIEREN

Dieren kunnen er heel verschillend uitzien, maar die verschillen zitten vooral aan de buitenkant.†Vanbinnen zijn†dieren verrassend eenvormig†gebouwd. Alle dieren†delen de eukaryote cel, en als ze 'gewerveld' zijn†ook het skelet.

Eukaryote cel >
Het skelet >

Klik op het plusje voor een grotere foto

SOORTINFORMATIE

Waarom bedrijven dwergchimpansees zo graag de liefde? Deze en andere interessante feiten vind je in de soortbeschrijvingen.

WNF-Dierenbibliotheek >
Apen-Encyclopedie >
Nederlandse broedvogels >
Dierentuindieren in Blijdorp >
Krokodillen >
Kriebelbeestjes >
Walvissen >

Klik op het plusje voor een grotere foto

EVOLUTIE

De huidige biodiversiteit is†maar een momentopname.†Vroeger zag hij er heel anders uit.†Soorten zijn in de loop van de tijd steeds veranderd.†Als de omstandigheden wijzigden, waren ze gedwongen om mee te veranderen. Wie dat niet lukte,†stierf uit.

Evolutie >
Ontstaan van het leven >
Evolutie van de mens >
Hoe Nederland†door de tijd veranderde >
Levende fossielen >

Klik op het plusje voor een grotere foto

BIOTECHNOLOGIE

Biotechnologie is een verzamelnaam voor technieken waarbij levende organismen worden gebruikt om allerlei producten te maken. De mens doet dit al duizenden jaren door dieren te fokken†en planten te kweken. Nu zijn we ook in staat om de eigenschappen van organismen aan te passen door hun DNA rechtstreeks te veranderen.

Biotechnologie >
Modelorganismen >
Domesticatie >

Klik op het plusje voor een grotere foto

VONDSTEN DETERMINEREN

Bij het†graven in de achtertuin, tijdens een wandeling in het bos, of langs het strand†loop je de kans†om een schelp, een kies of een bot te vinden. Wie het geluk heeft om zo'n stukje biodiversiteit†op te rapen†wil natuurlijk weten wat hij in handen heeft. Raadpleeg hiervoor een van de determinatiesleutels.

Schelpendeterminatie >
Kiezendeterminatie >
Bottendeterminatie >
Bijzondere natuurwaarnemingen en vondsten >

Klik op het plusje voor een grotere foto

ONDERZOEKER WORDEN

Professional in het onderzoeken van planten en dieren (levend of uitgestorven) kun je worden door een studie biologie of paleontologie te volgen aan een van de Nederlandse universiteiten.

Hoe word je bioloog? >
Hoe word je paleontoloog? >

Klik op het plusje voor een grotere foto

BIODIVERSITEIT IN ONDERZOEK

Biologen gaan op expeditie om te zien hoe rijk een bepaald gebied is aan planten en dieren. Paleontologen doen hetzelfde door te graven in de bodem. Fossielen geven hen een beeld van de biodiversiteit in het verleden.

Onderzoek naar insecten in†ViŽtnam >
Verborgen leven in koraalriffen >
Duiken rond een vulkanisch eiland >
Graven naar de Plateosaurus >
Botten uit de dodo-polder >

WEBSITES†OVER BIODIVERSITEIT

Natuurwidget: elke dag een soort in beeld†>
Biodiversiteit.nl
Nederlandsesoorten.nl
Waarneming.nl
Walvisstrandingen.nl
Natuurkaart.nl
Uitgestorvenvogels.nl
Geologievannederland.nl
Biodiversiteit in Nederland†(pdf) >

Klik op het plusje voor een grotere foto

WEBQUESTS

Zelf onderzoek doen naar biodiversiteit? Doe een van de onderstaande webquests.

Biodiversiteit†>
Exoten in Nederland >
Vissendiversiteit†in het Victoriameer†>
Evolutie van olifantachtigen >